Инсадент ми го спаси забот

Инсадент ми го спаси забот

Илија Стојанов, 30 г., гр. Русе Пред неколку месеци имав сериозен проблем со еден од долните умници, кој требаше да…

End of content

End of content