Денталното здравје при остеопороза

Денталното здравје при остеопороза

Остеопорозата е заболување, поврзано со загуба на коскена маса. Коските ја губат густината, стануваат покревки и кршливи. Од остеопороза е…

End of content

End of content