Има ли траги од крв, кога ги миете забите?

Имате ли лош здив?

Дали Ви се потечени гингивите?

Дали Ви се црвени гингивите?

Дали забите во основата Ви се оголени (нивните вратови)?

Дали Ви се нишаат забите?

Дали некој од Вашето семеjство страда од воспаление на гингивите (гингивитис или пародонтопатија)?