Дали Ви се здрави гингивите?

Има ли траги од крв, кога ги миете забите?

Имате ли лош здив?

Дали Ви се потечени гингивите?

Дали Ви се црвени гингивите?

Дали забите во основата Ви се оголени (нивните вратови)?

Дали Ви се нишаат забите?

Дали некој од Вашето семеjство страда од воспаление на гингивите (гингивитис или пародонтопатија)?

DOMINO Responsive WordPress Theme Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore!PURCHASE NOW