хроничен пародонтит

Съвременните проучвания показват, че за мъжете, страдащи от хроничен пародонтит, последствията далеч не се ограничават само в проблемите с венците. Оказва се, че нелекуваният пародонтит крие сериозни рискове за мъжкото здраве, включително в сексуален аспект.

Хроничен пародонтит – странични последствия

Доказано е, че при мъжете хроничният пародонтит като водещ проблем с венците може да провокира:

Днес към списъкът със странични последствия от хроничния пародонтит се добавя и еректилната дисфункция. Това налага специфични препоръки към мъжете за поддържане на общото им здраве:

  • страдащите от пародонтит трябва да реагират още при първи симптоми на влошени сексуални функции
  • засегнатите от еректилна дисфункция трябва да подобрят грижите за устната кухина и да се консултират с пародонтолог

Най-голяма е опасността при мъже, които не обръщат сериозно внимание на своите дентални проблеми и не ги лекуват. Хроничният пародонтит трябва да се разглежда като сериозна предпоставка за влошаване на общото здраве. Овладяването му следва да се превърне в първостепенна задача за мъжете, особено за тези от тях, които са в репродуктивна възраст и поддържат активни сексуални взаимоотношения.

Стадии на развитие на пародонталните заболявания

Хроничният пародонтит е крайният, напреднал стадий на увреждане на пародонталната тъкан. На този етап пораженията са трайни, а възстановяването на денталното здраве е на практика невъзможно.

За избягване на всички споменати по-горе здравни проблеми е необходимо мъжете да се погрижат за възстановяване на пародонта на много по-ранен етап. Преди появата на пародонтит се преминава през 2 отделни стадия, когато пораженията са все още обратими. Тези 2 стадия включват:

  • повтарящо се кървене на венците
  • възпаление на венците и развитие на гингивит

Подобряването на грижите за устната кухина е от съществено значение именно в предхождащите стадии. Важно е да се подобри устната хигиена и да се разчита на ефективни средства за подобряване на денталното здраве.

Природен метод за лечение на пародонтит без аналог

При поява на първи симптоми на хроничен пародонтит може да се разчита на доказаната ефективност на Инсадент / Insadent®. Това е природен продукт с висококачествен и балансиран състав, действащ изцяло за подобряване здравето на устната кухина.

Инсадент помага не само за спиране прогресията на пародонтита, но и за бързо регенериране на увредените тъкани в устната кухина. Приемът на Инсадент е доказаното оръжие за превенция на скритите последствия от хроничния пародонтит върху мъжкото здраве.