ревматоиден артрит

Загубата на зъби не е причина единствено за затруднения при опит да бъде изядена една ябълка например или за смущения при опит да се усмихнем. Загубата на зъби като белег за налично пародонтално заболяване, може да се окаже едновременно и причина или следствие от развитието на ревматоиден артрит.

Изследване е установило, че загубата на един или повече зъби в много случаи е свързана с наличието и на оплаквания от ставни болки, отоци или други симптоми, характерни за артритните заболявания.

Връзка между ставното и устното здраве

Маса провеждащи се или завършени досега проучвания са доказали връзката между тези два фактора и са показали примери за едновременно наличие на ревматоиден артрит и пародонтални заболявания като гингивит или пародонтоза, у много пациенти. Според лекарите причинно-следствената връзка може да се дължи на няколко фактора:

– затруднения и невъзможност за поддържане на пълноценна устна хигиена при хората с тежък артрит и силни болки в ставите на ръцете

– странични ефекти на лекарствата, ползвани при артрит – тези, които потискат имунната система, намаляват възможността на организма да преборва микробите, в това число голямото количество опасни микроорганизми населяващи устната кухина

– синдромът на Сьогрен, който често придружава ревматоидният артрит, и причинява сухота в очите и устата, допринася за намаляване на слюноотделянето и за повишаването риска от инфекции в устната кухина.

Разглеждането на връзката между двете състояния затвърждава нуждата от добра профилактика на устната кухина, която освен дентални ползи, ще доведе и до облекчаване или намаляване риска от развитие на ревматоиден артрит. Това пък от своя страна затвърждава ползата от употребата на продукти като Инсадент, който силно допринася за поддържане здравето на венците и зъбите, и цялата устна кухина.