+Червени кръвни клетки

Безядрена клетка с форма на двойно вдлъбнат диск, която съдържа предимно хемоглобин и чиято основна функция е транспорт на кислород.