+Целулит

Инфекции на кожата и съединителната тъкан, която се характеризира със зачервяване, подуване, топлина и болки. Може също да предизвика треска или студени тръпки.

+Цитокини

Цитокините са нискомолекулни клетъчни хормони, отделяни от клетките на имунната система, които имат способността да регулират междуклетъчните взаимодействия.