+Хронични болести

Заболявания, които са устойчиви или рецидивират след определен период, често за цял живот. Хроничните заболявания могат да бъдат както сравнително леки като сенна хрема, така и сериозни като множествена склероза.

+Хуморален

Терминът хуморален имунитет се използва за означаване на антитяло-медииран имунен отговор.

+Хистамин

Вазоактивни амини присъстват в базофили и гранули на мастоцити, които след дегранулация, предизвикват повишаване на съдовия пермеабилитет и контракцията на гладката мускулатура. Освобождават се по време на алергични реакции.

+Хромозоми

Част от ДНК, със спираловидна структурa, разположени в ядрата на всички клетки. Те съдържат наследствен генетичен материал. Съществуват 23 двойки хромозоми (46 общо).

+Хепатит B и C

Това са вируси, които могат да бъдат предавани по полов път, или чрез контакт с кръв и други телесни течности, причиняват инфекция на черния дроб, което води до жълтеница и чернодробна недостатъчност.