+Фагоцити

Бели кръвни клетки, способни да поглъщат и разрушават чужди частици, бактерии и други клетки. Различават се два типа фагоцити: полиморфонуклеарни левкоцити (неутрофилни, еозинофилни и базофилни гранулоцити) и макрофаги.

+Фагоцитоза

Процес на поглъщане и разрушаване на чужди частици, микроорганизми, клетки и други от фагоцитите.