+T-лимфоцити (Т-клетки)

Вид лимфоцити, наречени така, защото те произхождат от костния мозък, но узряват в тимуса преди да бъдат пуснати в кръвния поток. Т-клетките са важни при контролирането на клетъчно-медиирани имунни реакции и развитието на B-клетки.

+Tолерантност

Специфична имунологична липса на реакция или способността на организма да бъде по-малко чувствителен към вещество или антигени.

+Токсоид/анатоксин

Модифициран или инактивиран бактериален токсин, който е загубил токсичността си, но запазил антигенните и имуногенните си свойства.

+Токсин

Отровно вещество, продуцирано от микроорганизми, някои животни и растения.

+Титър

Измерване на относителната сила на антитела или антисерум.

+Тимус

Ендокринна жлеза, съставена от два дяла и разположена зад гръдната кост. Смята се за лимфоиден орган, произвежда лимфоцити и играе роля в имунните процеси в организма.