+Синдром на Гилен-Баре

Рядко неврологично заболяване, което се появява, когато имунната система на организма атакува периферните нерви в тялото, което води до загуба на рефлекси и временна парализа. Симптомите включват слабост, изтръпване, мравучкане и повишена чувствителност, разпространява се по тялото.

+Сериозна нежелана реакция

Нежелана реакция, която води до смърт или застрашаваща живота, и води до хоспитализация или удължаване на болничния престой; също може да доведе до значителни увреждания или нетрудоспособност, вродена аномалия или дефект на раждане. Сериозните нежелани реакции трябва да бъдат предадени на властите и не са непременно поради ваксинация.

+Серотипове

А рупа на микро-организми, съдържащи подобен набор от антигени.

+Спорадичен

Болест или събитие, което се случва рядко и нередовно.

+Системна реакция

Общи нежелани реакции като повишена температура, раздразнителност, умора, анорексия, повръщане, или периоди на прекомерен или неутешим плач след ваксинация. Тези реакции може да предизвикат загриженост в родителите и лекарите, но повечето от тях са напълно обратими и нямат трайни последици.

+Свръхчувствителност

Прекалено силен имунен отговор, което води до нежелани последици, например увреждане на тъкани или органи.

+Серологична реакция

Реакция за доказване на специфичен антиген или антитяло в кръвния серум, напр. реакция аглутинация, реакция за задържане на хемаглутинацията, реакция за свързване на комплемента (РСК) и др.

+Серотерапия

Лечение със серуми, при което в организма се вкарват готови антитела, които неутрализират микроорганизмите или техните токсини. Различават се: антитоксични (противотетаничен, противодифтериен и др.), антибактериални (противоантраксен и противочумен) и антивирусни (против бяс, хеморагична треска) серуми.