+Реимунизация

Поставяне на допълнителна доза след определен период от същата ваксина, чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето.

+Реакция (реактогенността)

Локални и системни нежелани реакции, които следват непосредствено след, или в кратък период от време след ваксинация.

+Резервоар

Всяко живо и неживо вещество в, или върху което инфекциозен агент може да живее и да се размножава, да служи като източник на инфекция.

+Рисково поведение

Поведение, което увеличава вероятността, че дадено лице ще преживее дадено събитие, или може да бъде засегнато.

+Репликация

Процес, чрез който един организъм произвежда копие на самия себе си, например, начина, по който микробите се размножават.

+РНК (рибонуклеинова киселина)

Вид нуклеинова киселина, която се среща във всички клетки (както в ядрото, така и в цитоплазмата) и пренася информация от ДНК до цитоплазмата, където участва в контрола на определени процеси в клетките (напр. в биосинтезата на белтъците). РНК се открива и в много вируси (РНК-вируси), където е носител на тяхната генетична информация.

+Ретикулоендотелната система

Дифузна система, съставена от макрофаги, които имат способността да поглъщат и разрушават чужди частици, бактерии и други клетки. Намира се в слезката, черния дроб, лимфните възли и др.

+Реципиент

Приемател на клетки, тъкани или органи от донор при трансплантация, на кръв при кръвопреливане.