+Причинност (каузална връзка)

Връзката между причината и последиците от нея. Ефект, като болест, може да има една или много причини, като рискови фактори, предразполагащи фактори, или отключващи фактори (напр. сърдечна болест се причинява от комбинация от фактори, включително генетични и поведенчески фактори).

+Памет (имунологично)

Характеристика на придобитата имунна реакция на лимфоцитите при втора среща с даден антиген, произвеждащ вторичен имунен отговор; по-бърз, по-голям и по-дълготраен, отколкото на първичния имунен отговор.

+Памет Т-клетки

Памет Т-клетки се създава по време на първичен имунен отговор, когато са се научили как да се преодолее нашественика, използват паметта, за да победят следващи инфекции.

+Противопоказание

Противопоказанието е условие или фактор, който служи като основание да се държи на определено медицинско лечение напр. ваксиниране. Някои противопоказания са абсолютни, което означава, че няма основателни обстоятелства за извършване на курса на действие (напр. ваксиниране). Други противопоказания са относителни, което означава, че пациентът е с по-висок риск от усложнения, но тези рискове могат да бъдат компенсирани от други съображения, или смекчени от други мерки.

+Пандемия

Заболяване, засягащо или атакуващо населението на обширен район, когато разпространението на епидемия се разпространява по целия свят (например грипните пандемии).

+Пасивен имунитет

Имунитет, придобити чрез прехвърляне на антитела (както чрез инжектиране на серум от лице с активен имунитет). Пасивния имунитет е ефективeн, но защитата като цяло е ограничена и намалява с течение на времето (обикновено след няколко седмици или месец). Например, майчините антитела се предават на кърмачето преди раждането. Тези антитела предпазват бебето през първите 4-6 месеца от живота.

+Патоген

Специфичен причинител на болестта, като бактерия или вирус.

+Потентност

Силата на лекарствените средства, за да се постигне желания ефект.

+Първичен имунен отговор

Отговор от страна на имунната система при възникване на антиген за първи път. Първичната реакция на имунната система се състои от основни IgM антитела и производство на имунологична памет.

+Път на въвеждане

Методът, по който ваксината (лекарството) се въвежда в тялото. Има пет начина на приложение: интрамускулно, подкожно, интрадермално, интраназално, орално.

+Предаване

Способността на болестта да се предава от заразено лице или група, които са били инфектирани. Инфекциозно заболяване може да се предава: по въздушно-капков път, при директен физически контакт, непряк контакт, фекално-орално предаване, храна или вода, чрез преносители като насекоми.

+Памет Б и Т клетки

Б и Т клетки, които остават в организма след приключване на имунния отговор, за да се предотвратят бъдещи атаки от същия микроб.

+Памет Б- клетки

Те се получават от активирани Б клетки специфични за даден антиген при среща по време на първичен имунен отговор. Тези клетки са дълго живущи и при нужда се делят бързо в отговор на повторна среща с антигена. Те остават в организма след приключване на имунния отговор, за да се предотвратят бъдещи атаки от същия микроб.

+Плазматични клетки (плазмоцити)

Клетка на имунната система. Под влияние на антигенен стимул В-лимфоцитите се трансформират в плазматични клетки, които продуцират антитела. Антителата спомагат за разрушаването на микроорганизмите като се свързват за тях и ги правят по-достъпни мишени за фагоцитоза както и активират системата на комплемента.

+Патогенен

Болестотворен, способен да причини заболяване.

+Пайеровите плаки

Част от червата, свързани с лимфоидна тъкан (GALT) и като отделни лимфоидни възли, главно в тънките черва.