+Клетъчен имунитет

Имунни реакции, които са медиирани от фагоцитиращи клетки на имунната система, а не от антитела или други хуморални фактори. Отнася се до Т-клетъчни медиирани имунни реакции.

+Комбинирана ваксина

Ваксина, която се състои от две или повече отделни имуногени, физически обединени в един единствен продукт. Комбинираните ваксини имат за цел да предотвратят няколко различни заболявания, или да предпазват срещу няколко щама на един инфекциозен агент, който причинява същото заболяване. Един пример на комбинирана ваксина е дифтерия-тетанус-коклюш ваксина.

+Консерванти

Химически добавки, които се използват за предотвратяване на бактериални и гъбични замърсявания във ваксините.

+Клонинги

Клонингът е точно генетично копие на жив организъм.

+Клетки-убийци

Вид лимфоцити, от решаващо значение за имунната система. Те унищожават таргетните клетки.

+Колони-стимулиращи фактори (CSF)

Факторите, които се свързват с рецептори върху повърхностите на хемопоетичните стволови клетки и са причина клетките да се размножават и диференцират в специфичен вид кръвни клетки.