+Имунитет

Устойчивост срещу заболяване, невъзприемчивост на организма към причинителя на заболяването. Бива вроден и придобит, естествен и изкуствен, клетъчен и хуморален и др.

+Имунизационен календар

Имунизационен календар е утвърдената хронологична схема за имунизация и реимунизация на различни възрастови групи население. В България едни от задължителните ваксини са тези против хепатит, туберкулоза, полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш.

+Имуногенност

С термина имуногенност се означава способността на антигените да индуцират (предизвикват) изграждането на специфичен имунитет в организма.

+Инактивирана ваксина

Ваксина, направена от инфекциозен агент, който е инактивиран или убит (без засягане на антигеничност), която дава възможност за активна имунизация.

+Инкубационен период

Времето от заразяването на организма до появата на първите клинични признаци или симптоми на заболяването. При различните заболявания този период е с различна продължителност и зависи от причинителя на болестта, засегнатия организъм, начина на проникване на причинителя в организма и др.

+Индурация

Уплътняване и втвърдяване на тъкани, причинено от възпаление. Тя често е признак на инфекция; засегнатата кожа и други меки тъкани могат да бъдат червени, удебелени и болезнени.

+Имуносупресори

Лекарствени средства, които потискат естествения, имунния отговор на организма.

+Имунизация

Имунизация e синоним на ваксинация. Метод на създаване на имунитет с цел специфична профилактика против различни причинители, при кoйто в организма се внасят убити или нисковирулентни живи микроорганизми, или части от техните клетки, с цел имунната система да изработи защитни антитела без да се стига до болестно състояние. При последващ контакт с тези микроорганизми организмът ги разпознава бързо и започва да ги атакува.

+Имуноглобулин

Плазмен белтък, който функционира като антитяло. Защитни белтъци, които разпознават и свързват чужди за организма макромолекули (антигени), след което ги бележат и предават на фагоцитите за разрушаване. Имуноглобулините се синтезират от плазмени клетки, произлизащи от Б-лимфоцитите. Известни са пет класа имуноглобулини.

+Имунология

Наука, изучаваща имунитета, имунния отговор на организма срещу различни агенти и физико-химичните основи на имунните реакции.

+Интра

Представка, обозначаваща вътре. Интрадермален, интравенозен, интрамускулен и др.

+Интрадермален

Вътрекожен. Интрадермална инжекция – когато лекарството или веществото се поставя в горните слоеве на кожата (дермата).

+Имунен комплекс

Комплекс на антитела, свързан антиген, който може да съдържа и допълнителни компоненти.

+Имуногенен

Всяко вещество, което предизвиква имунен отговор. Докато всички имуногени са антигени, не всички антигени са имуногени.

+Интерферони (IFN)

Интерфероните са естествени химически приносители, или цитокини, които играят важна роля в имунния отговор на тялото към чужди патогени – особено вируси и ракови клетки. Като част от неспецифичната имунна система, интерфероните действат в ранните фази на вирусната инфекция, преди да започне производството на антитела.

+Интерлевкини (IL)

Цитокин, който има важно значение в имунните реакции. Интерлевкините са главните участници в развитието на имунния отговор срещу микроорганизми и тумори. Те са основни компоненти във възникването и прогреса на възпалителните реакции.