+Заразност

Възможността за разпространение на болестта, да се предава от човек на човек чрез пряк или непряк контакт.

+Заболеваемост

Броят на новите случаи на заболяване в населението за определен период от време.