+Жива ваксина

Ваксина, съдържаща живи, отслабени бактерии или вируси, които индуцират активен имунитет.

+Жлеза

Жлезата е орган (клетка или група от клетки), който произвежда химични вещества като хормони, ензими и др.