+Ефективност

Способността на ваксината за постигане на желания благоприятен ефект (и) в реални обстоятелства.

+Ефикасност

Максималната способност на ваксината да произведе желания ефект.

+Енцефалит

Възпаление на веществото на главния мозък, обикновено причинено от вируиси. Енцефалитът може да доведе до трайни мозъчни увреждания или смърт.

+Енцефалопатия

Общ термин, описващ мозъчна дисфункция. Синдром при различни заболявания, при които на определен етап се въвлича и мозъка с характерните симптоми на количествени или качествени изменения на съзнанието, отпадна или възбудна неврологична симптоматика.

+Ендемичен

Свързан с определена местност, болестотворен причинител или болест, които постоянно съществуват в тази област.

+Епидемичен

Появата на болестта в рамките на определен географски район или население, което е в повече от нормалното ниво за дадено заоболяване.

+Епидемиология

Клон на медицинската наука, който се занимава с честотата, разпределението и контрола на заболяванията в дадена популация; видове фактори които контролират наличието или липсата на заболяване или патоген.

+Естествена инфекция

Инфекция или заболяване, причинено от бактерии или вируси, намерени в естествена среда, като например морбили или варицела.

+Ешерихия коли

Бактерия, която се използва в областта на общественото здраве като индикатор на фекално замърсяване (на вода или храна) и в областта на медицината и генетиката като изследователски организъм. E. Coli се появява в различни щамове, които могат да живеят безвредни в червата или да произвеждат токсин, причиняващ чревна болест.

+Ензими

Сложни протеини, произведени от живи клетки и катализиращи специфични биохимични реакции.

+Едем

Подуване на тъкан (oток), причинено от ненормално натрупване на течност в тъканите.

+Eндогенен

Произлизащ отвътре, развиващ се вследствие на вътрешни причини, т.е. образуващ се в организма.

+Ендотоксин

Токсини, който се освобождават при разрушаването на патоненни грам-отрицателни бактерии. Представлява липополизахариди от клетъчната стена. Предизвиква повишаване на температурата, хипотония и други клинични симптоми.

+Еозинофили

Определен вид бели кръвни клетки (левкоцити). Еозинофилите обезвреждат и отстраняват чужди за организми белтъци.

+Еритема

Зачервяване на кожата поради хиперемия (приток на еритроцити в тъканните пространства).

+Eксудат

Екстраваскуларна течност (материали, излезли от кръвоносните съдове), съдържаща белтъци, клетки и клетъчни остатъци, която се натрупва по тъканите по време на възпаление.