+Гамаглобулин

Серумни протеини, предимно имуноглобулини, които функционират като антитела и помагат на организма да се бори с инфекциите.

+Генно инженерство

Преднамерена промяна на генетичен материал от намесата в генетичните процеси. Това включва въвеждането на чужда ДНК или синтетични гени в организма.

+Гостоприемник

Жив организъм, който може да бъде заразен с инфекциозен агент при естествени условия.

+Гранулоцити

Тип бели кръвни клетки (фагоцити), съдържащи цитоплазмени гранули (т.е. неутрофили, еозинофили и базофили).

+Гранулом

Тъканно възелче, съдържащо пролифериращите лимфоцити, фибробласти и макрофаги, което се формира вследствие на възпаление в отговор на хронична инфекция или запазване на антиген в тъканите.