+Бели кръвни клетки

Някои от кръвните клетки, които са безцветни, поради липса на хемоглобин, и съдържат ядро. Те включват лимфоцитите, дендритни клетки, моноцити, неутрофили, еозинофили и базофили, наречени левкоцити.

+Базофили

Тип на гранулоцити (бели кръвни клетки) в кръвта.

+БЦЖ (BCG – Bacille Calmette-Guérin)

Атенюирани Mycobacterium туберкулоза се използват като специфична ваксина за туберкулоза и като адювант.

+Б-лимфоцити (Б-клетки)

Вид лимфоцити, участващи предимно в антитяло-медииран имунитет. Те произвеждат антитела, които се свързват с микроби, циркулиращи в кръвта, така че те не могат да инфектират други клетки.