+Абсцес

Kухина, изпълнена с гной и ограничена от околните тъкани с фиброзна капсула, причинена от инфекция.

+Автоантитела

Антитела, образуващи се срещу собствени антигени на организма; имунната система реагира патологично и възприема собствените клетки или тъкани като чужди; производството им в организма се свързва с някои заболявания, при които е налице атака срещу собствени тъкани или клетки, т. нар. автоимунни заболявания.

+Автоимунитет

Състояние, характеризиращо се със специфични антитела (антифосфолипидни антитела или антитела срещу ДНК), или клетки (като естествените клетки-убийци), които взаимодействат с молекули или съставки на собствените тъкани на организма и причиняват заболявания като ревматоиден артрит, лупус и др.

+Антиоксидант

Субстанция, блокираща или потискаща деструктивните окислителни реакции, които премахват или унищожават свободните радикали. Примери – витамини А, С и Е, минерала селен, ензимите каталаза и супероксидисмутаза, коензим Q10, и комбиниран препарат Oxybor Forte.

+Агамаглобулинемия

Състояние, при което липсват или са намалени имуноглобулините в серума; тези лица са особено възприемчиви към инфекции поради невъзможност да образуват антитела към бактериалните антигени.

+Агранулоцитоза

Силно намаляване на общото количество на неутрофилните левкоцити (вид бели кръвни клетки) в кръвта, с характерно развитие на чести инфекции.

+Адаптивен имунитет

Адаптивният имунитет се развива през целия живот. Начините за изграждането му са преболедуване или ваксинация. Ефективността на придобитата имунна система зависи от способността й да разпознае „чуждия“ материал, да отговори на присъствието му и да го ликвидира по подходящ начин. Когато тя се среща с нов микроб или ваксина се получава имунен отговор. Необходими са дни или седмици, за да отговори или да се адаптира, но придобитото подобряване на имунната готовност или „памет“, се запазват в продължение на дълги периоди от време (години).

+Активен имунитет

Производство на антитела от имунната система срещу конкретни антигени, придобити или чрез заразяване или чрез ваксиниране.

+Активен ваксинален агент

Всяко вещество или организъм, които предизвикват имунен отговор (произвеждат имунитет), когато са въведени в организма.

+Алергия

Погрешна (прекомерна защитна) реакция на имунната система, обикновено към на пръв поглед “безвредни” вещества от околната среда, известни като алергени. Това е състояние, което включва имунитета на организма срещу различни неща, които могат да влязат в тялото – треви, полени, плесени и др. В резултат имунитета включва специално антитяло, наречено IgE. Когато то се съчетае с алергени (полени, плесени, антибиотици), кара имунната система да развива възпаление, което може да доведе до сърбеж, астма, червени очи и др.

+Алерген

Всяко вещество с антигенни свойства, което има способността да предизвика алергична реакция в даден организъм е известно като алерген (плесен, треви, антибиотици и т.н).

+Анатоксин (виж. Токсоид)

Модифициран или инактивиран бактериален токсин, който е загубил токсичността си, но е запазил антигенните и имуногенните си свойства.

+Анафилаксия

Тежка, потенциално опасна за живота алергична реакция от бърз тип (свръхчувствителност), осъществява се от IgE антитела. Проявява се с локално зачервяване, сърбеж по кожата, образуване на оток, оток на ларинкса, спазъм на гладката мускулатура, хипотония, и може да прогресира до колапс или анафилактичен шок.

+Антитела

Глобулини (протеини), които се произвеждат от плазматичните клетки в отговор на антигенен стимул (чужди вещества) като бактерии и вируси. Антителата защитават организма от болести чрез свързване на тези организми и ги унищожават. Те осигуряват хуморалната имунна защита на организма, и се наричат имуноглобулини.

+Алогенна

Отнася се до генетичните различия между индивидите от един и същи вид.

+Алографт

Присаждане на тъкан или орган между алогенни лица.

+Анергия

Потенциално обратима специфична имунологична толерантност, в която лимфоцитите стават функционално неактивни.

+Антиген

Всяко вещество, което може да бъде припознато от антитела или Т-клетъчен рецептор и което предизвиква и създава имунен отговор. Например, при ваксиниране против морбили, вирусът на морбили е антиген. В резултат на това се образува антитяло, което предпазва от развитие на морбили.

+Атопична алергия

IgE-медиирана свръхчувствителност, т.е. астма, екзема, сенна хрема и хранителна алергия.

+Aдювант

Адювантите са съединения, прибавяни към ваксината, за да се увеличи имуногенността й, например алуминиевия хидроокис.

+Автореактивни

Имунни клетки, които показват отговор срещу собствените клетки или тъкани на организма.